Nord-Norges europakontor

Nord-Norge har et felles europakontor. Dette er plassert i Brüssel