Kontorets samarbeidspartnere

Nord-Norges Europakontor ble opprettet 1.januar 2005, for å fremme og forsterke nordnorske interesser i EU. Kontoret representerer tre eiere og seks samarbeidspartnere. 
 

I dag eies kontoret av de to nordlige fylkeskommunene, Nordland, og Troms og Finnmark.

I tillegg til eierne, har kontoret følgende samarbeidspartnere:

Våre oppgaver i Brussel defineres av bestillerbrevet som kontorets styre vedtar hvert år. Dette ses i sammenheng med Europakontorets strategiplan 2017-2020.
 
Resultatmålene i bestillerbrevet er strukturert i to kategorier;
  • Overvåke og påvirke
    Kontoret skal blant annet overvåke og påvirke EU-saker som har betydning for distriktspolitikk og regional utvikling i Nord-Norge, informere tidlig om relevant politikkutvikling i EU, delta i relevante nettverk samt følge spesifikke områder som er av relevans for våre eiere og partnere.
  • Promotering og kunnskapsutvikling
    Kontoret skal jobbe for å øke forståelsen for Nord-Norge i Brussel, og likeså øke kompetansen på EU/EØS hjemme. I tillegg skal kontoret bidra til å profilere eiere og partnere i Brussel, gjennom en rekke seminarer og arrangement.