EU-programmer

For at EU skal oppnå sin syvårige vekststrategi Europe 2020, har de en rekke programmer som skal bidra til å oppnå dette. I de ulike programmene kan en søke om penger til prosjekter av ulik karakter. Den nåværende programperioden er fra 2014 til 2020. Norge betaler for å være med i flere av EUs programmer og disse presenteres her.

Horizon 2020 - Forskning og innovasjon

Horizon 2020 er rammeprogrammet for forskning og innovasjon. Horizon 2020 innebærer et større fokus på innovasjon og skal bidra til å bringe forskning nærmere markedet. I tillegg skal programmet bidra til å møte de store samfunnsutfordringer Europa står overfor. Herunder helse, aldring, ren energi, transport blant andre.

Programmet skal i tillegg bidra til å koordinere nasjonale programmer i Europa (ERA), samt styrke Europas globale posisjon innenfor forskning, innovasjon og teknologi. Budsjettet er på rundt 70-80 milliarder euro for perioden 2014-2020.

Erasmus+ - Utdanning, opplæring, ungdom og idrett

Programmet for utdanning, opplæring, ungdom og idrett er samlet i ett og heter Erasmus+. Programmet er delt inn i tre nøkkelområder: læringsmobilitet, strategiske partnerskap, og støtte til policyutforming.
Budsjettet er på rundt 15 milliarder euro for perioden 2014-2020.

EaSI - Sysselsetting, sosial innovasjon og inkludering

Dette programmet skal blant annet støtte tiltak som bidrar til enklere tilgang til mikrofinans og tilrettelegging av arbeidstakeres geografiske mobilitet i EU.

Budsjettet er på rundt 815 millioner euro for perioden 2014-2020.

Health programme - Helse

EUs helseprogram bygger på de tidligere helseprogrammene, og skal gi støtte til prosjekter som blant annet bidrar til at EU-landene utvikler innovative og bærekraftige helsesystemer. EU vil øke tilgangen til bedre og tryggere helsetjenester for EU-borgere, bekjempe sykdom og hindre at helseproblemer i ett land ikke spres over landegrensene.

Budsjettet er på rundt 449 millioner euro for perioden 2014-2020.

Creative Europe - Kultur og media

Creative Europe skal promotere mobilitet for europeiske kunstnere, bidra til å styrke den kreative industrien og bistå audiovisuelle kunstnere til å tilpasse seg en digital verden. Programmet fokuserer særlig på publikumsutvikling, internasjonale filmproduksjoner og spillutvikling.

Budsjettet er på rundt 1,45 milliarder euro for perioden 2014-2020.