MidtSkandia

 MidtSkandia – er en  ideell, grenseregional samarbeidsorganisasjon som jobber for å minske grensehinder og bidra til videre utvikling av samarbeidet mellom Helgeland og Västerbotten.Formålet er å utvikle MidtSkandiaregionen som en funksjonell, konkurransekraftig og integrert grenseregion – også med samarbeid over Kvarken til Finland. Samarbeidet ser på Interreg Botnia-Atlantica, som et viktig verktøy for utvikling av nye samarbeidsprosjekter øst-vest i MidtSkandia-Kvarken området.

Hovedsamarbeidet er knyttet til E12 med tilførselsveier, fergestrekningen Umea-Vaasa og transportkorridorer mot det Europeiske fastlandet.  MidtSkandia arbeidere for å forbedre korridor, infrastruktur og løse logistikkproblemer.

Rana Utviklingsselskap har siden 1996 vært engasjert som norsk sekretær for organisasjonen MidtSkandia.

MidtSkandia ledes av et styre som består av representanter av medlemmene. Medlemmer er Regionforbundet i Västerbotten, Nordland fylkeskommune, kommuner, organisasjoner og bedrifter i MidtSkandia regionen. Fra 1. januar 2011 er MidtSkandia opptatt som offisielt grenseorgan av Nordisk Ministerråd.

Samferdselsråd Svein Eggesvik sitter i styret, med internasjonalt kontor som bisitter/vara.

Kontakt:
www.midtskandia.org
MidtSkandias sekretær: Thure Mårtenson
Telefon +46 70-2492228

thure.martenson@storuman.se
Norsk kontakt: Kristin Frodahl Rognerud
kristin@ru.no