Nordkalottrådet

Nordkalottrådet er det eldste grenseregionale samarbeidsorganisasjoner, initiert av Nordisk ministerråd i 1967. Medlemmer er fylkeskommunene Nordland, Troms og Finnmark i Norge, Landskapet Lappland i Finland og Norrbottens län i Sverige.

Formål:

Å inspirere til økt samhandling over grensene på Nordkalotten, blant annet gjennom å bygge ned grensehindringer som kan vanskeliggjøre samarbeidet over landegrensene.
Nordkalottrådet prioriterer multilaterale prosjekter som gjennomføres i Nordkalottområdet. Aktivitetene drives i prosjektform. For miljøspørsmål har Nordkalottrådet satt ned en nettverksgrupper:

  • Nordkalottens Miljøråd - Nordland er representert ved Fylkesmannen i Nordlands miljøvernavdeling
  • Nordkalottrådet utgir Nordkalottens nyhetsbrev fem ganger i året, med nytt fra medlemsregionene. Ledelse av Nordkalottrådet sirkulerer hvert annet år blant medlemsregionene.
  •  Finnmark fylkeskommune har ordførerskapet i perioden 2017 - 2018.

Det daglige sekretariatsansvaret ivaretas av Paula Mikkola, Rovaniemi.

Kontakt Nordkalottrådet:

https://nordkalottradet.org/


Nordkalottrådets sekretær: Paula Mikkola paula.mikkola@lapinliitto.fi


Administrativ ansvarlig i Nordland: Rådgiver Zdenek Dvorak
Telefon : 75 65 03 27 /467 62 238  Epost: zdedvo@nfk.no