Kontakt Nordland fylkeskommune

Det finnes flere måter å kontakte oss på.

Vi journalfører dokumenter som blir saksbehandlet.
Det betyr at de fleste henvendelsene til oss blir lagt inn i offentlig postjournal.

Sentralbordet har telefon 75 65 00 00