Fakta om Nordland

Nordland har

 • 42 kommuner
 • 243385 innbyggere (1. januar 2020) (her finner du også største by)
 • et areal på 38.153 km², som utgjør 12 % av Norges landareal
 • størst indre territorialfarvann i landet,
 • Nordlandskysten utgjør totalt 34 prosent av landets indre territorialfarvann
 • 25 % av Norges kystlinje
 • 505,03 km i luftlinje og ca 800 km langs vei fra Andenes i nord til Bindal i sør

Bedrifter

Miljø og naturressurser

 • 8 nasjonalparker, 18 landskapsvernområder og 175 naturreservat
 • 11 av Norges 25 største fuglefjell
 • 24 av landets 35 orkide arter
 • ca 260  vassdrag med egne bestander av laks, sjøørret og/eller sjørøye
 • 18.414 øyer i saltvann
 • om lag  28.000 innsjøer
 • 11 % villmarksprega områder
 • 54 % inngrepsfrie områder
 • 58 % av avfall levert til interkommunale avfallsselskaper blir gjenvunnet
 • 11.500 km² skogkledd areal
 • Skogens tilvekst pr år er 850.000 m³
 • Norges nasjonalfjell, Stetind i Tysfjord
 • Verdens sterkeste malstrøm, Saltstraumen.
 • Norges største øy, Hinnøya
 • Torghatten, med 160 m langt hull gjennom, 35 m høyt og 20 m bredt
 • Svartisen, som er Norges nest største isbre og Nordkalottens største
 • Moskenesstraumen, med vannhastighet som kan komme opp i 10 m/s
 • Rødsildre som fylkesblomst
 • Et av de smaleste steder i Norge, Hellemobotn. Herfra er det bare 6,3 km til svenskegrensen
 • Lofoten er på 3. plass blant verdens best bevarte øygrupper og best forvaltede destinasjoner 
 • Hvalsafari i Vesterålen er svært populært
 • Røssvatnet, som med sine 210 km² er Norges nest største innsjø, kun slått av Mjøsa
 • Grotter. Det er flere grotter i Rana enn i noe annet område i Nord-Europa

Helse

 • 3 helseforetak, som består av ett psykiatrisk sykehus, 7 somatiske sykehus og 4 fødestuer
 • om lag 15.450 helsepersonell
 • om lag 16.000 ambulanseoppdrag hvert år

Barnehager, skoler og høyere utdanning

 • mottatt en pris for å være den mest ungdomsvennlige regionen i Europa.
 • rundt 350 barnehager
 • 250 grunnskoler med til sammen 25.500 elever
 • 16 videregående skoler med 9.500 elever
 • 3.500 lærlinger på kontrakt
 • 170 studenter ved fylkeskommunale fagskoler

Landbruk

 • ca 2.600 gårdsbruk i drift
 • ca 600.000 dekar jordbruksareal i drift, fylkets jordbruksareal  utgjør 6 % av Norges jordbruksareal
 • 4.000 årsverk i landbruket. Dette inkluderer sysselsatte innen både jordbruk og skogbruk
 • førstehåndsverdien av årlig landbruksproduksjon på 1,7 mrd kroner

Kultur

Diverse