HR-portal

NB: På grunn av omlegging til nytt intranett kan du finne informasjon her som ikke er oppdatert. Ta kontakt på hr@nfk.no om noe mangler.

Rekruttering , regler og beskrivelser og kompetanse
Reglement, veiledninger og retningslinjer Regler og beskrivelser Kompetanse
Ledige stillinger Reglement, veiledninger og retningslinjer Rapporter
Skal du lyse ut ei stilling? Lover Kompetansestyring
Intervju
Nye medarbeidere
Er du vår nye kollega?(PDF, 3 MB)
Testverktøy - lederrekruttering
Mal for ansettelse( (.PDF, 42 kB)
Lønnspolitikk, Medbestemmelse og ansettelse
Lønnspolitikk Medbestemmelse Ansettelse
Lokale forhandlinger Medbestemmelse i Nfk Datatilgang for ansatte i Nfk
AMA Lønnsmelding for a
Medbestemmelsesmøter
Fylkestillitsvalgte


Har du spørsmål til HR-seksjon kan du sende epost til hr@nfk.no

Relaterte ressurser