Innkjøp

Presentasjon av innkjøpstjenesten

Hva gjør innkjøptjenesten?

 

Innkjøpstjenesten ved Nordland fylkeskommune skal sørge for at ressursene vi har blir effektivt utnyttet samt at anskaffelser blir foretatt i henhold til gjeldende lover og forskrifter.
Innkjøpstjenesten er fylkeskommunens kompetansesenter for anskaffelser og kontaktes for rådgivning og bistand ved anskaffelser.

Nordland fylkeskommune har en innkjøpspolicy som ble vedtatt i fylkesrådet 09.06.2016