Innkjøp - Leverandøroversikt

Leverandøroversikt

Her finner du en oversikt over de leverandørene Nordland fylkeskommune har avtaler med.
 
Generell informasjon om avtalene finner du ved å trykke på det innkjøpsområdet du ønsker informasjon om.
 
Er det noe du lurer ytterligere på kan du kontakte innkjøpstjenesten på telefon 75 65 04 44,  eller innkjop@nfk.no
 

De leverandører som er oppført på den enkelte innkjøpsoversikt er hovedleverandører som er på avtale.

 
Oversikt over priser, rabatter, betingelser med mer er oppdatert på vårt intranett. Dette er opplysninger som er unntatt offentligheten. Du kan derfor ikke gå inn å lese detaljer om avtalen fra internett. Ansatte skal bruke og lese detaljene om avtalene via intranett.
Tilgang til intranett er beskyttet med brukerident og passord for den enkelte fylkeskommunale etat/institusjon som er tilknyttet innkjøpsordningen.