Transport og infrastruktur

Avdelingen består av 

Fylkesveg    Samferdsel og Eiendom

Samferdsel handler i denne sammenhengen hovedsakelig om Buss, Ferje og Hurtigbåt.  Avdelingen jobber også med løyver og TT-kort.

Fylkesveg jobber med utbygging, vedlikehold og planlegging av fylkesveger i Nordland.