Eiendomsseksjonen

Eiendomsseksjonens ansvar er å ivareta eieransvaret for fylkeskommunens alle bygg og eiendommer.

Oppgaver:

  • Planlegge og gjennomføre investeringer i nybygg, tilbygg og ombygginger

  • Indre og ytre vedlikehold

  • Administrere inn/utleie av lokaler

  • Administrere kjøp/salg av eiendommer

  • Eiendomsforvaltning knyttet til eierskap

  • Arkivtjeneste for alle fylkeskommunale eiendommer

  • Fag kompetanse universell utforming

  • Drift og administrasjons ansvar for Nordland kultursenter 

Eiendomsseksjonen har ansvaret for vedlikehold på bygningsmassen i Nordland fylke i samarbeid med videregående skoler, tannklinikker og kulturbygg. (Videregående skole, tannklinikk m.m.) har selv ansvaret for daglig bygningsdrift.

Våre bygninger:

Videregående skoler

269  253 brutto m2

totalt 138 bygg

Tannklinikker

3 344 brutto m2

totalt 6 bygg

Kultur

10 788 brutto m2

totalt 18 bygg

Administrasjon

8 202 brutto m2

totalt 1 bygg

Annet

9 126 brutto m2

totalt 11 bygg

Sum

300 714 brutto m2

totalt 174 bygg