Universell utforming

Handlingsplan for universell utforming i Nordland fylkeskommune 2018 – 2021

https://innsyn.e-kommune.no/innsyn_nordland_politisk/wfdocument.aspx?journalpostid=2018022222&dokid=1001905&versjon=13&variant=A&

Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Nordland (RLF) er et rådgivende organ for fylkeskommunen, statlige etater på fylkesnivå, kommuner og andre offentlige instanser og institusjoner. Se årsmelding 2017 med reglement, formål og virksomhet:

https://www.nfk.no/_f/p34/i3b3fdf5d-91ae-456d-b1cb-0b365235ab34/arsmelding-2017-endelig-2.pdf

KS nettverket for universell utforming: Nettverket har fokus på enkle tiltak, og kommuner/fylkeskommuner vil i nettverket dele erfaringer om kostnadseffektive og hensiktsmessige fremgangsmåter for å fjerne enkle barrierer. Det er blitt laget flere hefter og videoer med gode eksempler på universell utforming

http://www.ks.no/fagomrader/helse-og-velferd/bolig-og-universell-utforming/gode-eksempler-pa-universell-utforming/