Personvern og informasjonskapsler

Nordland fylkeskommune, ved fylkesrådet, er behandlingsansvarlig for Nordland fylkeskommunes behandling av personopplysninger. På vegne av fylkesrådet er det etatsjefene som utøver den behandlingsansvarliges daglige ansvar i sin etat.

Denne erklæringen redegjør for hvordan dine personopplysninger behandles ved bruk av våre elektroniske løsninger. Vi ønsker at du skal føle deg trygg på at gjeldende lover og regler følges og at du er klar over dine rettigheter.

Alle har rett til å vite hvilken informasjon vi har om dem og hvordan informasjonen behandles.

Vil du vite hvilke opplysninger vi har registret om deg, bruk skjemaet; "Din rett til innsyn i egne personopplysninger og andre rettigheter; (Dette skjemaet krever innlogging)

Kontakt fylkeskommunen

Besøksadresse:

Prinsens gate 100
8048 Bodø

Postadresse:

Nordland fylkeskommune
8048 Bodø
 

Personvern

Hva er formålet med behandlingen av personopplysningene?

Opplysninger om elevene

Nordland fylkeskommune registrerer nødvendig informasjon om elever for å tilrettelegge for administrasjon, dokumentasjon og rapportering av læringsløpet til den enkelte. Som del av dette, overføres data til flere systemer for å følge opplæringen. Når eleven begynner på skolen blir det tatt bilde av vedkommende. 

Opplysninger om ansatte

Nordland fylkeskommune behandler personopplysninger om sine ansatte for å administrere tilsettingsforholdet. Det registreres derfor opplysninger om lønn, organisatorisk tilhørighet og rolle, samt opplysninger i tilknytning til nøkkeladministrasjon av inn- og utpasseringer, og om tilgangsstyring i IKT-systemer.

Opplysninger om pasienter

Nordland fylkeskommune registrerer og benytter nødvendig informasjon om pasienter for å tilrettelegge for og følge opp god og forsvarlig pasientbehandling, og for å administrere, rapportere og dokumentere behandlingen.

Hva slags personopplysninger blir behandlet?

Opplysninger om elever

Informasjon som behandles er navn, adresse, telefonnummer, foresattes identitet, klasselister, karakterer, fravær, samt annen informasjon som er nødvendig for gjennomføring av opplæringen. Bildet som blir tatt av eleven ved skolestart blir brukt som legitimasjon ved reise, og til skolebevis og bibliotekkort.

Opplysninger om ansatte

Det behandles informasjon som navn, adresse og telefonnummer til vedkommende, og tilsettingsforhold, ferie, permisjoner, lønns- og kontoopplysninger, rolle og arbeidsområde.

Opplysninger om pasienter

Informasjon som behandles om pasienter er navn, adresse, telefonnummer, medisinsk informasjon og annen informasjon som er nødvendig for gjennomføring av god og forsvarlig tannbehandling.

Andre opplysninger

Når du henvender deg til Nordland fylkeskommune, enten via post, epost eller våre skjemaløsninger, vil henvendelsen din bli registrert i sak/arkivsystemet vårt, eller i et av våre fagsystemer. De opplysninger du gir fra deg, som navn, adresse, epostadresse og fødselsnummer vil bli registrert.

Opplysningene vil bli benyttet til å kommunisere med deg, og i saksbehandlingen.

Opplysninger som skal unntas fra offentlighet, vil bli behandlet på korrekt måte, og kun de som har tjenstlig behov for tilgang til opplysningene, får det.

Hvorfor har vi lov til å behandle personopplysninger?

Nordland fylkeskommune registrerer, behandler og benytter nødvendig informasjon om deg i henhold til personvernforordninges artikkel 6 nr 1 bokstav a-f.

Hvor hentes opplysningene fra?

Personopplysninger hentes primært fra personen selv. Ved behov hentes opplysninger også fra Folkeregisteret, Brønnøysundregisteret og andre instanser som helsepersonell, arbeidsgivere, utdanningsinstitusjoner, pensjonsselskap eller andre offentlige myndigheter.

Hvem utleverer vi personopplysningene til?

Fylkeskommunen videreformidler ikke personopplysninger til tredjepart for kommersiell bruk.

Relevante personopplysninger overleveres i henhold til lovbestemt opplysningsplikt etter myndighetenes krav.

I løpet av skoletiden og etter avsluttet videregående opplæring, overføres informasjon om elever til en noen registre, f eks PAS/PAG (gjennomføring av eksamen), Nasjonal vitnemålsdatabase og Statistisk sentralbyrå.

Hvor lenge oppbevares opplysningene?

Sletterutiner for personopplysninger følger bokføringsloven og arkivloven.

Din rett til innsyn i egne personopplysninger og andre rettigheter

Alle som spør har rett til grunnleggende informasjon om behandling av personopplysninger om seg selv i en virksomhet etter personvernforordningens artikkel 15. Du skal få svar innen en måned. Du har rett til å be om innsyn, at feil blir rettet eller slettet. Arkivloven regulerer imidlertid retting og sletting.
Du skal kunne utøve dine rettigheter gratis.

 Din rett til innsyn i egne personopplysninger og andre rettigheter er et skjema som du benytter kun for å hente ut slike opplysninger. Dette skjemaet krever at du logger deg inn

Automatiske avgjørelser

Behandling av personopplysninger blir gjort med automatiske avgjørelser i forbindelse med behandling av søknad om skoleskyss der eleven har lang skolevei. Data fra Statens kartverk, elevenes hjemmeadresse og skoletilhørighet danner grunnlaget for automatiske avgjørelser om rett til skoleskyss.

Rett til å klage på behandling av personopplysninger

Etter personvernforordningens artikkel 77 har du rett til å klage til Datatilsynet dersom du mener at behandling av dine personopplysninger er gjort i strid med regelverket.

Personvern nettsider

Informasjonskapsler (Cookies ) på våre nettsider

Når du besøker nettsidene til Nordland fylkeskommune, samles det inn informasjon, som regnes som personopplysninger. Her forteller vi deg hvordan vi bruker informasjonen som samles inn.

Denne teksten omhandler alle sider og undersider som tilhører Nordland fylkeskommune (Nfk) og alle offentlige videregående skoler i Nordland. I tillegg omhandler den også skulpturlandskap Nordland og andre undersider tilhørende Nfk.

Formålet med å hente inn informasjon om den besøkende sin bruk av nettsidene er for å kunne tilpasse nettsidene til brukernes behov. Vi samler og analyserer denne informasjonen for at du skal få et mer tilpasset nettsted når du besøker oss.

Cookies

Informasjonskapsler er små tekstfiler som lagrer seg i nettleseren din når du besøker eller på andre måter samhandler med våre nettsider.

ACOS AS bruker informasjonskapsler eller cookies for å sørge for gode brukeropplevelser på vårt nettsted. I tillegg er det en del funksjonalitet på nettstedet som er avhengig av cookies får å fungerer, som for eksempel innlogging.

Vi bruker informasjonskapsler for å:

  • lære av din adferd, slik at vi kan forbedre nettstedets funksjonalitet, brukeropplevelse og innhold
  • tilpasse innholdet, slik at det blir mest mulig relevant for deg
  • gjøre nettstedet raskere og sikrere

Du kan oppleve å se annonser fra oss på andre nettsteder, basert på innhold og sider du har besøkt på nettsidene våre. Informasjonskapslene som brukes for å få til det inneholder kun informasjon om hvilke sider du har besøkt på nettstedet vårt, og ikke opplysninger som kan identifisere deg som kunde. Opplysningene vi innhenter i forbindelse med bruk av våre hjemmesider kan i visse tilfeller bli kombinert med informasjon fra ditt øvrige kundeforhold.

 

Hvis du ikke ønsker å godta bruken av informasjonskapsler

De fleste moderne nettlesere (for eksempel Internet Explorer, Google Chrome og Firefox) er innstilt på å automatisk godta informasjonskapsler. Benytter du nettsidene våre uten å skru av funksjonen for informasjonskapsler i nettleseren din, aksepterer du vår sin bruk av informasjonskapsler.

Hvis du endrer i innstillingene for informasjonskapsler kan det føre til at nettstedet ikke fungerer som normalt. Da blir det blant annet ikke mulig å logge inn på sidene. Du kan lese om hvordan du administrerer informasjonskapsler på https://nettvett.no/slik-administrer-du-informasjonskapsler/

 

Google Analytics

Vi bruker anonymiserte data fra Google Analytics for å samle informasjon slik at vi hele tiden kan forbedre nettstedet og gi deg bedre opplevelser. Dataene gjør at vi blant annet kan se hva våre brukere er mest opptatt av og hjelper oss med å prioritere innhold.

Vi bruker funksjonen «anonymizeIP» slik at IP-adressen din ikke blir sendt til Google.

Les mer om anonymisering av IP-adresser her.

Cookies fra Google analytics

Navn

Varighet

Funksjon og formål

_ga

2 år

Skiller ulike brukere fra hverandre. Det hjelper oss å se hvordan ulike brukere anvender nettstedet på forskjellige måter.

_gid

24 timer

Skiller ulike brukere fra hverandre. Det hjelper oss å se hvordan ulike brukere anvender nettstedet på forskjellige måter.

_gat

1 minutt

Begrenser antall forespørsler som blir sendt til Google

_utma

År 2038

Teller hvor mage ganger du har vært inne på nettstedet

Gjøre at vi kan se hvor mange av brukerne som har vært på nettsetdet før og hvor mange som kommer for første gang.

_utmb

 

Slettes etter hvert besøk

Registrerer tidspunktet en bruker kommer inn på nettstedet

 

_utmb og _utmc jobber sammen og gjør at vi kan se hvor lenge noen er aktiv på nettstedet og hvordan de navigerer rundt på nettstedet.

_utmc

30 minutter etter at du har vært aktiv

Registrerer når en bruker forlater nettstedet eller slutter å være aktiv.

 

_utmb og _utmc jobber sammen og gjør at vi kan se hvor lenge noen er aktiv på nettstedet og hvordan de navigerer rundt på nettstedet.

_utmz

6 mnd.

Registrerer hvor trafikken til nettstedet kommer fra. Hvis du kom til nettstedet ved å klikke på en lenke på et annet nettsted blir det nettstedet registrert som kilden for det besøket. Det gjør at vi for eksempel kan måle effekten av en kampanje vi har på Facebook.

 

Siteimprove

Siteimprove er et analyseverktøy vi bruker til å forbedre nettsidene og gi deg bedre opplevelser når du besøker våre nettsider. Alle data i Siteimprove er anonymisert.

Cookies fra Siteimprove

Navn

Varighet

Funksjon og formål

Siteimprovese:

 

Slettes etter hvert besøk

Kartlegge hvilke sider en bruker har vært innom i løpet av et besøk.

Vi bruker denne informasjonen til å skape bedre brukerreiser og hjelpe deg til å finne relevant informasjon raskere.

 

Nmstat

 

1000 dager

Lager en tilfeldig ID som kjenner igjen din nettleser når du kommer inn på en side. Cookien inneholder ingen personlig informasjon og brukes bare til webanalyse.

Kartlegger hvordan du bruker nettstedet. Det kan for eksempel være å registrere når du var inne på nettstedet forrige gang.

 

 

Hotjar

Dette er et verkøy som vi bruker for å se hvor våre besøkende har klikket på nettsiden. Dermed kan vi forstå mer av hvor vi bør legge knapper og lenker for at flere skal forstå hvor de skal klikke. 

Cookies fra Hotjar

Navn

Varighet

Funksjon og formål

__hssrc

Slettes etter hvert besøk

Informasjonskapselen brukes av Hotjar til identitet, konfigurasjon og økt-/besøksdata.

__hstc

2 år

 

_fbp

 

 

ajs_anonymous_id

1 år

 

ajs_group_id

1 år

 

ajs_user_id

1 år

 

amplitude_id_fc486c9e8df3590f58c792349163b08fhotjar.com

 

 

amplitude_idundefinedhotjar.com

 

 

hubspotutk

 

 

mp_34b2c3939599013bd0c86fabf1ed8c70_mixpanel

 

 

mp_6d7c50ad560e01715a871a117a2fbd90_mixpanel

 

 

_hssc

 

 

_hjIncludedInSample

 

 

 

 

 

 

 

Andre Cookies

Andre Cookies

Navn

Varighet

Funksjon og formål

.ASPXANONYMOUS

 

Slettes etter hvert besøk

Cookie fra ASP.NET som aktiveres hvis du logger inn på nettstedet. Cookien oppretter en unik ID uten å identifisere deg som person og sjekker om du er korrekt logget inn.

Formålet er at du kan navigere på nettstedet som innlogget bruker, uten at du blir logget ut igjen. Cookien «husker» at du er logget inn.

 

ASP.NET_SessionId

Slettes etter hvert besøk

Cookie fra ASP.NET som brukes for at nettstedet skal klare å skille brukere fra hverandre og huske valg hver enkelt har tatt. Den indentifiserer ikke deg som person.

 

GodkjentCookies

 

?????

Brukes for å huske om du aksepterer bruk av cookies på dette nettstedet. Det gjør at du ikke trenger å godkjenne bruk av cookies på alle sidene du besøker på nettstedet.

 

__AntiXsrfToken

 

Beskytter nettstedet mot visse typer angrep og gjør nettstedet sikrere.

__cfduid

 

1 år

Ser om det kommer trafikk fra flere maskiner på samme IP-adresse. Det vil si at nettstedet kan sjekke om besøket kommer fra en kjent maskin, selv om du for eksempel sitter på en kafé. Cookien inneholder ikke personlige data.

Denne Cookien bidrar til å gjøre nettsidene raskere og sikrere.

 

lang

 

Informasjon om språkinnstillinger

ReadSpeakerSettings

 

Brukes av ReadSpeaker for å huske dine innstillinger av ReadSpeaker.

mp_*

1 år

Cookie fra Mixpanel. Brukes for å analysere trafikken på nettstedet.

ignoreemergency

 

Aktiveres når en kommune har aktivert sin beredskapsportal, men brukeren ønsker å se det vanlige nettstedet.

 

 

 

Er det frivillig å gi fra seg opplysningene?

Google Analytics

Ved å bruke nettsidene til Nordland fylkeskommune samtykker du til at informasjon blir lagret lokalt hos deg. Videre tillater du også at data samles inn og sendes til tredjepart. (i vårt tilfelle Google Analytics) Hvis du vil hindre at data fra deg sendes videre til Google Analytics kan du innstallere et nettleser-tillegg – «Google Analytics OPT-out», Da hindrer du at informasjon om aktiviteten din på nettsidene blir gjort tilgjengelig for bruk i Google Analytics.

Les mer om Google Analytics Opt-out

Data fra spørreundersøkelser i regi Nordland fylkeskommune

Easyfact er vårt verktøy for spørreundersøkelser. I denne sammenheng 

Følgende tekst er hentet fra Easyfact sine nettsider:

For å komme de nye kravene i møte har vi oppdatert våre Abonnementsvilkår. Samtidig har vi opprettet en Personvernerklæring og en Databehandleravtale som nå inngår som vedlegg til vilkårene. Formålet med denne mailen er å informere deg om betydningen av disse endringene. Samtidig er dette et formelt varsel om endring av våre Abonnementsvilkår. For deg som eksisterende kunde trer endringen i kraft 30 dager etter utsendelse av denne mailen, det vil si 18. mai 2018. Personvernerklæring Personvernerklæringen beskriver hvilke personopplysninger vi samler inn om ditt kundeforhold ved kjøp og bruk av våre tjenester, og hvordan vi behandler disse. Erklæringen har for enkelthets skyld blitt oppdatert til å inneholde alle detaljer, slik at vi kan dokumentere behandlingen i ett dokument. Det medfører transparens for våre kunder, og mindre vedlikehold av dokumentasjon for vår del. Personvernerklæring Databehandleravtale Databehandleravtalen regulerer hvordan vi behandler personopplysninger som du lagrer hos oss når du bruker våre tjenester. Dersom du har behov for det, kan du be om en individuelt signert versjon av denne avtalen. Ta i så fall kontakt med oss på mail@easyfact.no. Det er også åpning for justeringer og presiseringer i teksten dersom det skulle være ønskelig. Ettersom vi leverer en standardisert en-til-mange-tjeneste, har vi imidlertid ikke anledning til å gjøre endringer som påvirker måten vi leverer vår tjeneste på. Databehandleravtale

Abonnementsvilkår De delene av vilkårene som har omhandlet personvern og databehandling har blitt trukket ut av Abonnementsvilkårene og erstattet av referanser til dokumentene over. Vi har også gjort enkelte andre mindre justeringer. Abonnementsvilkår

Nyhetsbrev

Nordland fylkeskommune sender med ujevne mellomrom ut nyhetsbrev. Disse sendes ut gjennom e-post. Derfor er der nødvendig at e-postadresse er registrert i et register hos oss for at brevene kan sendes ut.

Vår databehandler for nyhetsbrevene er Apsis.

Ingen data fra registrene for nyhetsbrev deles med andre - hverken internt eller eksternt.

Mottar du som privatperson nyhetsbrev direkte fra oss er dette kun hvis du har meldt deg på lista for å motta nyhetsbrev. (er du ansatt i fylkeskommunen vil du kunne motta nyhetsbrev uansett om du ikke har meldt deg på en liste)

 

 

Kontakt personvernombudet