Budsjett og planer

 

Her finner du en oversikt over planer og strategier i Nordland fylkeskommune.  Hvis det mangler noen gi gjerne tilbakemelding på dette nederst på siden.

Økonomiplan og budsjett

Planer og strategier

Politiske planer