Økonomiplan og budsjett

Her finner du økonomiplan for de neste 4 år og budsjettet til Nordland fylkeskommune

God økonomistyring er et resultat av grundig arbeid med budsjettene og økonomiplanene hvert eneste år. Arbeidet foregår på denne måten:

  • Hver høst lages det budsjett for det kommende år og økonomiplan for de neste fire år
  • I november legger fylkesrådet fram sine forslag til årsbudsjett og økonomiplan
  • I desember diskuterer og vedtar fylkestinget årsbudsjettet og økonomiplanen

I disse dokumentene kommer det fram hvor mye som kan brukes til skoler, veger, kollektivtrafikk, kultur, tannhelse, administrasjon av fylkeskommunen og investeringer.

Økonomiplan 2021 - 2024 og budsjett 2021​​​​​​​
Økonomiplan 2019 - 2022 og budsjett 2019 (PDF, 5 MB)
Økonomiplan 2018 - 2021 og budsjett 2018  (PDF, 8 MB) 
Økonomiplan 2017 - 2020 og budsjett 2017 (PDF, 6 MB)