Interiørmanual tannhelse

Det er utarbeidet en felles mal for utforming av interiør i alle fylkeskommunale tannklinikker. Vi har vektlagt universell utforming, krav til miljø og renhold, slitesterke og bruksvennlige materialer og å skape et visuelt lett gjenkjennelig uttrykk som kan profilere tannklinikkene på en positiv måte overfor brukere og kunder.

Det er også lagt vekt på at profilen skal være brukbar mange år framover og at den skal kunne brukes fleksibelt, både helt og delvis i nybygg, i eksisterende bygg og i leide lokaler.

Profilens hovedelementer

  1. Nordland fylkeskommunes blågrønne farge går igjen i flere sammenhenger, både som kontrastfarge på vegg, i møbeltekstil og i profilbanner. Se f.eks overflater del 1 samt møbeltekstil del 2.
  2. Profilbanner med navn på den enkelte klinikk skal finnes i ventearealet på alle klinikker etter hvert. Se grafisk profil, del 2.
  3. Oppslagstavlevegg i materialet "Bulletin Board" er et lett gjenkjennelig element og som bidrar til å rydde opp i det visuelle uttrykket, gjennom å samle oppslag og informasjon på et dertil egnet og lett synlig sted, helst i venteareal. Se overflater del 1 samt grafisk profil del 2.
  4. Innendørs skiltsystem "Convexa" med felles grafisk utforming av skiltprofil og tekst. Utvendig skilting med felles profilering.

Det bør legges vekt på at den enkelte ansatte ikke bør sette sitt personlige preg på arbeidsplassen i den grad at det er synlig i kundearealer og for klienter.
Alle oppslag av informativ art skal plasseres på anvist sted, på oppslagstavle/r eller i egne skiltrammer. Løse ark og tilfeldig plasserte oppslag skal ikke forekomme. Dette vil gjøre det enklest mulig for kundene å orientere seg i lokalene og vil gi et ryddig visuelt inntrykk.
Kjernen i det endelige konseptet er et interiør med rene og lyse flater. Møbler har en ren og enkel form. Det er brukt valørkontraster i flater og i møbler. Løsninger som er foreslått vil gi et interiør med et moderne og stramt uttrykk og med friske innslag av farger.

Bruk i eksisterende lokaler

Det bemerkes at det kan plukkes fritt fra malen i de tilfeller hvor det pusses opp helt eller delvis i eksisterende lokaler. Det bør legges spesiell vekt på å bruke hoveddesignelementene.
Interiørkonseptet må vurderes opp mot eksisterende overflater og møblement, slik at farger, overflater, tekstiler og møblement totalt gir et harmonisk og samlet uttrykk.

Er man usikker, bør man prioritere å benytte malen helhetlig i enkeltrom, framfor å blande den inn sammen med eksisterende løsninger der dette vil kunne gi et visuelt uryddig resultat. Førsteinntrykket av lokalene er viktig, og derfor bør det evt. prioriteres å benytte malen i publikumsarealer, som f.eks venterom.

Last ned interiørmanualen (pdf). (PDF, 6 MB)
Besøk også profilsidene for å laste ned logo og designelement.