Bygg- og anleggsteknikk (BA)


Klikk for stort bildeTom Eirik Nilssen Konstituert Avdelingsleder Bygg- og Anleggsteknikk/ Elektrofag   

Klikk for stort bildeKlikk for stort bilde
 
 
 

 

Du som velger bygg- og anleggsteknikk, bør ha praktisk sans, være nøyaktig og ha godt håndlag. Du bør være selvstendig, men også kunne arbeide i team.

 

 

Utdanningsprogrammet omfatter produksjon, oppføring, ombygging og vedlikehold av bygninger og anlegg med tilhørende tekniske installasjoner, hvor det stilles strenge krav til kvalitet og sikkerhet. Opplæringen skal også legge grunnlag for sikring av materielle verdier og bidra til bærekraftig bruk av naturressurser.

Mange bygge- og anleggsprosjekter krever nært samarbeid mellom ulike yrkesgrupper. De felles programfagene Produksjon og Tegning og bransjelære skal gi elevene grunnleggende ferdigheter i bygg- og anleggsteknikk, og fremme arbeidsglede, gode arbeidsvaner og evne til samarbeid. Videre skal opplæringen bidra til allmenndanning og legge grunnlag for livslang læring. Praktisk arbeid og helhetlige tverrfaglige arbeidsoppgaver skal vektlegges.

Ved å velge Bygg- og anleggsteknikk har du muligheten til en rekke forskjellige yrkesvalg. Oversikt over disse mulighetene finner du ved å klikke på denne linken. 

På Polarsirkelen videregående skole kan du velge følgende programmer på Vg2:

  • Tømrer
  • Rørlegger

I tillegg har du muligheten til å velge kryssløp til IKT-servicefag.

Følg med på nettsiden Polarsirkelen.vgs.no og lik Polarsirkelen videregående skole på Facebook for mere informasjon fram til skolestart.

Læreplaner for utdanningsprogrammet finner du ved å klikke på denne linken.