Studiespesialisering (ST)

Studiespesialisering gir det bredeste grunnlaget for videre studier ved høyskoler og universiteter. Alt etter hvilket programområde og hvilke programfag du velger, vil du kunne oppnå generell eller spesiell studiekompetanse. For å se flere detaljer når det gjelder videre utdanningsmuligheter og opplysninger om fag, kan du se på vilbli.no
 

Programområde for realfag

Hvis du skal velge programområde for realfag, bør du like å  jobbe med oppgaver innenfor Klikk for stort bildeJohn Eskild Hildrum, avdelingsleder for realfag (konstituert)   matematikk, fysikk, kjemi, biologi og lignende emner. På grunn av stor mangel på kompetanse innen realfag i yrkeslivet har myndighetene satt i gang en rekke prosjekter for å styrke søkningen til disse fagene.
 

Programområde for realfag med forskerlinje

Hvis du har planer om å  bli f.eks. ingeniør, lege, tannlege eller kanskje bli lærer i realfag, bør du absolutt velge dette utdanningsprogrammet. Realfagene kan gi deg såkalt "spesiell studiekompetanse". Du må selv sjekke hva som kreves av fag i forhold til spesielle studier.   

 

Klikk for stort bildeMay Kristin Vårhus, Avdelinsleder fremmedspråk    

Klikk for stort bildeHeidi Hindrumsen, Avdelingsleder for samfunns- og økonomifag   

Programområde for språk, samfunn og økonomi

Hvis du er interessert i hva som skjer i samfunnet, følger med i politikken og er opptatt av hvordan vårt samfunnssystem er bygget opp og fungerer, vil det være midt i blinken for deg å velge dette programområdet. Liker du å jobbe med tall på en praktisk måte, dvs. økonomi, vil du også finne flere fag av interesse her. Dette programområdet er idéelt for deg som har lyst til å bli jurist, samfunnsøkonom, samfunnsviter eller økonom. Det er en rekke spennende og viktige stillinger i arbeidslivet som besettes av folk som er utdannet innen disse fagene, både i det private næringsliv og innen offentlig forvaltning.  
 
For deg som er glad i språk og kunne tenke deg et arbeid hvor du må kommunisere med folk i andre land, vil språkfag være et naturlig valg. Behovet for å kunne snakke flere fremmede språk blir bare større i et samfunn hvor handel og samarbeid på tvers av landegrensene bare øker. Det er viktig å beherske språk uansett hvilket yrke du kommer til å få i fremtiden. Dette gjelder særlig i det private næringsliv, men også innen offentlig forvaltning og undervisning.
 
Følg med på nettsiden polarsirkelen.vgs.no og lik Polarsirkelen videregående skole på Facebook for mere informasjon fram til skolestart.