Teknologi- og industrifag (TI)

Klikk for stort bildeGunnar Jakobsen Avdelingsleder TI  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Du som velger teknikk og industrifag bør ha praktisk sans, godt håndlag og være nøyaktig. Du bør både kunne arbeide selvstendig og samarbeide med andre. Interesse for ny teknologi er også viktig.
 
De felles programfagene Konstruksjon og styringsteknikk, produktivitet og kvalitetsstyring, og produksjon av tjenester, skal bidra til en bred, teknisk fagplattform som etterspørres i mange bransjer, og som muliggjør mer fleksibel bruk av arbeidskraft i disse bransjene. Opplæringen skal bidra til å forebygge ulykker og skader ved å sette fokus på helse, miljø og sikkerhet. Felles programfag skal legge vekt på kvalitetssikring av produkter, prosesser og tjenester og bidra til at elevene blir kjent med arbeidslivets krav til nøyaktighet.
 
  
Gjennom opplæringen skal elevene utvikle praktiske ferdigheter, faglig innsikt, refleksjon og kritisk vurderingsevne. Det skal fremme elevenes evne til å samhandle med andre og evne til å arbeide selvstendig etter prosedyrer og tegninger og med registrering og dokumentasjon. Opplæringen skal bidra til at den enkelte utvikler flerfaglighet som etterspørres i virksomhetene, og fleksibilitet som øker mulighetene for stadig å utvikle ny kunnskap. Opplæringen i felles programfag skal gi elevene grunnleggende og enkel trening i alle deler av en produksjonsprosess med planlegging, produksjon, vedlikehold, dokumentasjon og kvalitetssikring. Sikkerhetsforståelse og kjennskap til nasjonale og internasjonale standarder og retningslinjer skal inngå.
Klikk for stort bilde
 
Utdanningsprogrammet fører fram til en rekke forskjellige yrker innen teknisk industri, skipsindustri, tekoindustri, bilindustri, kjemisk prosessindustri og i oljebransjen. Helse, miljø og sikkerhet står sentralt i disse yrkene, hvor det å arbeide etter prosedyrer og tegninger og med registrering og dokumentasjon er svært viktig. Klikk på denne linken for å se hvilke valgmuligheter du får etter Vg1.
 
Polarsirkelen videregående skole tilbyr disse Vg2-programmene:
  • Kjemiprosess
  • Bilskade, lakk og karosseri
  • Kjøretøy
  • Industriteknologi