Høringer


Aktive høringer  Gjennomførte høringer

 


Trykk på knappen for aktive høringer for å se og gi innspill til høringer som pågår nå. 
 

Velger du gjennomførte høringer finner du liste med våre avsluttede høringer samt innspill som har kommet inn i den enkelte høring.
 

Du kan svare på høringer fra fylkeskommunen selv om du ikke står som mottaker i lista.