Vi har kjørt oppdatering av Sak- og akrivsystemet. På grunn av dette vil gamle saker før 2021 finnes her

 

 

Informasjon om saksdokumenter fra fylkesrådet:

Innstillinger i saker til fylkesrådet blir offentliggjort så snart disse er klare.

Dette skjer vanligvis ca 1-2 uker før fylkesrådet vedtar saken. 

Fylkesrådet kan i enkelte tilfeller velge å utsette behandling av saken til et senere møte.

Når dette skjer vil systemet automatisk gi saken et nytt saksnummer.

Når vedtak er påført saken vises dette i dokumentet. Behandling og vedtak kan også leses via linken "xx dokumenter".

Her vises en liste over alle møter det er sendt ut innkalling til, ordnet etter utvalg og dato for møtet. Dersom du klikker på en dato, får du mer informasjon om møtet denne dagen.
 
Clear