Besøke fylkestinget?

Delegasjoner som ønsker å møte partigruppene tar kontakt med partiets respektive gruppeleder.

Som hovedregel setter partigruppene av tid søndags kveld til delegasjoner.

Delegasjoner som ønsker å møte fylkestingets komiteer avtaler dette med komiteens leder. Normalt vil delegasjoner bli tatt imot på første komitemøte mandag.

Av hensyn til planlegging av møtene bes delegasjoner henvende seg så tidlig som mulig, helst senest en uke før fylkestinget samling.

Andre spørsmål kan rettes til fylkestingets sekretariat på e-post

►  fylkestinget@nfk.no

►  Komiteledere

►  Gruppeledere