Fylkestingets 1. samling 22. – 24.02 2021 – Microsoft Teams

Mandag 22. februar  

Kl. 08.50 Informasjon til fylkestinget

Kl. 09.00-10.30  Fylkestingets åpning  

Ungdommens fylkesråd taler til fylkestinget  

Redegjørelser fra fylkesrådsleder Tomas Norvoll: 

Årsmeldinger: 

Kl. 10.30-11.30  Gruppemøter  

Kl. 11.30-12.30 Lunsjpause 

Kl. 12.30-13.30 Komitemøter 

Kl. 13.30-13.50 Pause 

Kl. 13.50-15.00 Gruppemøte 

Kl. 15.00-15.45 Matpause 

Kl. 15.45-16.45 Komitemøter 

Kl. 16.45-17.00 Pause 

Kl. 17.00-  Gruppemøter 

Kl. 20.00 Frist for innlevering av tema til Muntlig spørretime, samt forslag og uttalelser til evt. redegjørelse 

Tirsdag 23. februar 

Kl. 09.00-10.00 - Komitemøter 

Kl. 10.00-10.20 - Pause 

Kl. 10.20-11.30 - Oppstart Plenum 

Evt. debatt på redegjørelsene 

Orienteringer fra fylkesrådet, legges frem skriftlig men med anledning til å stille oppklarende spørsmål: 

Muntlig spørretime, interpellasjoner, skriftlige spørsmål, saksbehandling

Kl. 11.30-12.30 - Lunsjpause  

Kl. 12.30-13.30 - Forts. Muntlig spørretime, interpellasjoner, skriftlige spørsmål, saksbehandling

Kl. 13.30-13.45 - Pause 

Kl. 14.00  - Frist for innlevering av uttalelser

Forts. interpellasjoner, skriftlige spørsmål, saksbehandling

Kl.15.00–15.45 Matpause  

KL.15.45 - Forts. interpellasjoner, skriftlige spørsmål, saksbehandling 

Pause legges inn der det passer. 

Kl.17.00 - Gruppemøte for gjennomgang av uttalelser

Kl.18.00 - Frist for signering av uttalelser 

Onsdag 24. februar  

Kl.09.00 - Oppstart i Plenum 

Forts. saksbehandling

Pause legges inn der det passer

Kl.11.30-12.30 - Lunsjpause  

Kl.12.30 - Saksbehandling.  

Pause legges inn der det passer. 

 Kl.15.00 - Fylkestinget avsluttes, men vil bli forlenget ved behov