006/2017 - Høring - Forskrift om fredning av eiendommer i Statskogs landsverneplan

 Les dokumentene tilhørende saken