009/2017 - Kontrollutvalgets uttalelse vedrørende oversendte forslag og uttalelser fra fylkestinget i desember 2016

Les dokumentene tilhørende saken