010/2017 - KVU fylkesveg 17 Brønnøy - Alstahaug forbindelsene Herøy, Dønna og Vega. Valg av konsept aksen Brønnøysund Sandnessjøen

 Les dokumentene tilhørende saken