014/2017 - Innstilling fra kontrollutvalget vedrørende møter i fylkesrådet og kontrollutvalget

 Les dokumentene tilhørende saken