026/2017 - Høring - NOU 2016:18 Hjertespråket - forslag til lovverk, tiltak og ordninger for de samiske språkene

Les dokumentene tilhørende saken