034/2017 - Endring i komitesammensetning - varamedlem til Næringsprisen for kvinner i Nordland

 Les dokumentene tilhørende saken