097/2017 - Innstilling fra kontrollutvalget vedrørende møter i fylkesrådet og kontrollutvalget

Les dokumentene tilhørende saken