111/2017 - Høring - revisjon av vilkårene for statsreguleringen av Bjerka-Plura i Rana og Hemnes kommuner i Nordland

Les dokumentene tilhørende saken