202/2017 - Oppsigelse av avtale om deling av gevinst på salg av konsesjonskraft med kommunene Sørfold, Beiarn, Bindal, Hamarøy, Meløy, Rødøy og Brønnøy

Les dokumentene tilhørende saken.