203/2017 - Orientering om Landmaktproposisjonen fra fylkesrådsleder Tomas Norvoll

Les dokumentene tilhørende saken