3. Interpellasjon fra Ingeborg Steinholt, Rødt - Nei til dispensasjon fra deltakerloven

Interpellasjon avvises, har samme tema som interpellasjon nr. 2