Les dokumentene tilhørende saken

 1. Uttalelse fra Høyre -Fraværsgrensa fungerer
 2. Uttalelse fra Fremskrittspartiet -Vefsnas nye muligheter
 3. Uttalelse fra Høyre, Rødt, Fremskrittspartiet og Venstre -Utflytting av statlige arbeidsplasser
 4. Uttalelse fra Venstre, Rødt, Miljøpartiet De Grønne og Kristelig Folkeparti -Sjøheimevernet må opprettholdes. Styrken er nå under avvikling. Dette er dramatisk.
 5. Uttalelse fra Sosialistisk Venstreparti, Miljøpartiet De Grønne, Rødt, Venstre og Arbeiderpartiet -Fortsatt vern av Vefsna
 6. Uttalelse fra Kristelig Folkeparti, Rødt, Senterpartiet, Miljøpartiet De Grønne, Venstre og Sosialistisk Venstreparti -Sats på barn og unges psykiske helse
 7. Uttalelse fra Sosialistisk Venstreparti, Miljøpartiet De Grønne, Rødt, Senterpartiet og Arbeiderpartiet -Inntektssystemet skal ikke brukes for å tvinge kommuner til sammenslåing
 8. Uttalelse fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Rødt, Miljøpartiet De Grønne, Venstre og Kristelig Folkeparti -Forvaltningen av statens grunn i Nordland må gjennomgås
 9. Uttalelse fra Fremskrittspartiet, Høyre, Venstre, Miljøpartiet De Grønne og Rødt -Forsøpling av havet
 10. Uttalelse fra Senterpartiet, Miljøpartiet De Grønne, Arbeiderpartiet, Kristelig Folkeparti og Sosialistisk Venstreparti -Meld.St.27 Digital agenda for Norge er ikke tilstrekkelig.
 11. Uttalelse fra Senterpartiet, Fremskrittspartiet, Miljøpartiet De Grønne og Sosialistisk Venstreparti -Vi skal leve av ressursene i havet -ja til en plastfri kyst!
 12. Uttalelse fra Fremskrittspartiet -Samfunnstiltak gjennom politisk prioritering
 13. Uttalelse fra Sosialistisk Venstreparti, Rødt, Senterpartiet, Venstre og Arbeiderpartiet -Nå er det Nord-Norges tur: VM i alpint til Narvik
 14. Uttalelse fra Venstre -Samferdselskart Nordland