Fylkesordfører Sonja Alice Steen – Status mobbeombud- og elev-og lærlingombudsordningen i Nordland.