Orientering fra Møreforskning, Rapport om kostnadsnøkler for båt og ferge

Les dokumentene tilhørende saken