Orientering fra Nord Universitet, ved rektor Bjørn Olsen