Orientering: Fylkesråd for kultur, miljø og folkehelse, Ingelin Noresjø om Klara Klok

Les dokumentene tilhørende saken