Tematime: Likestilling av funksjonshemmede – et hinderløp

Rådsleder Geir-Tore Klæbo, Rådet for likestilling av funksjonshemmede

Dagligleder Berit Vegheim,  Stopp Diskriminering

Diana Johnsen, Norges blindeforbund

Styreleder Rolf Terje Seljeseth, Funksjonshemmedes Fellesforbund, Nordland.