Tematime: Sikkerhet og beredskap

Forsvarets rolle i nord

14:00-14:20  FOH Generalmajor Lars Chr Aamodt

Beredskap

14:25-14:40 HRS Nord-Norge  Avdelingsdirektør Bent Ove Jamtli

 

14:45-15:00 Fylkesmann i Nordland  Underdirektør Karsten Steinvik

 

Nye konsepter

15:05-15:20 SAMLOK Nord - Brannsjef Per Gunnar Pedersen, Politimester Tone Vangen og Adm dir. Paul Martin Strand

 

15:25-15:40 Futurum AS -  Daglig leder Terje Steinsund

 

15:45-16:00 Andøya Test Center - Prosjektleder Per-Tore Steinhaug
 

 

Forskning og utvikling

16:05-16:20 Nord universitet - Professor Odd Jarl Borch