Varsling av kritikkverdige forhold

Alle kan varsle om kritikkverdige forhold som angår saker, ansatte eller politikere i Nordland fylkeskommune.

Ved å bruke dette elektroniske varslingsskjemaet kan du enkelt sende inn et varsel om kritikkverdige forhold i fylkeskommunen. Et kritikkverdig forhold kan være brudd på norske lover eller brudd på fylkeskommunale retningslinjer. Det kan også være mobbing, trakassering, økonomiske misligheter eller korrupsjon. Et kritikkverdig forhold kan gjelde en eller flere personer, eller en konkret sak. Du finner retningslinjene for varsling her (PDF, 69 kB)

 

Du kan velge å være anonym. Ingen får da vite hvem som har sendt inn varselet. Men da vil det til gjengjeld være umulig å få gitt deg ei tilbakemelding om hva som har skjedd med saken.

Du kan velge å ikke være anonym. Da er det kun varslingssekretariatet som får vite ditt navn og din epostadresse. Den som varselet gjelder, får ikke vite hvem du er. Unntak for dette vil kun skje dersom du samtykker til det. 

 

Dersom du velger å ikke være anonym, vil du få ei tilbakemelding om hvordan ditt varsel har blitt behandlet. Dette forutsetter at du har opprettet en konto. Det gjør du ved å klikke på «logg inn» øverst til høyre på det elektroniske varslingsskjemaet. 

 

Det er fylkestingets kontor som er varslingssekretariat, og som mottar alle varsler. Med ett unntak:

 

Dersom varselet ditt gjelder fylkesrevisoren eller en ansatt i fylkesrevisjonen, skal du ikke bruke det elektroniske varslingsskjemaet. Da skal du sende ditt varsel til det eksterne varslingssekretariatet, som for tiden er Gunnar Lind, Høgliflata 5, 8027 Bodø. Han kan kontaktes på tlf  908 73 497 eller på e-post: gunnar.lind@online.no

 

Skjema for varsling finner du her

Retningslinjer for varsling i Nordland fylkeskommune (PDF, 69 kB)