Medvirkning i Nordland fylkeskommune

Nordland fylkeskommune har lange tradisjoner når det gjelder å legge til rette for systematisk og representativ deltakelse og medvirkning for alle grupper; barn og unge, eldre, mennesker med funksjonsnedsettelser - satt i system og gitt legitimitet gjennom mandat vedtatt av fylkestinget. Dette bidrar til aktive samfunnsborgere og bedret folkehelse.