Årsmelding Nordland fylkes eldreråd 2016

Årsmelding  (PDF, 2 MB)for Nordland fylkes eldreråd er ferdig. Den ble behandlet på  fylkestingets tredje samling i Sandnessjøen 12.-14. juni.