(26.04.2012)

Her finner du referantene fra Tema og Opplæringskonferansen 2012.

(15.01.2016)

Nordland fylkeseldreråd inviterer representanter fra de kommunale eldrerådene i fylket til opplæringskonferanse i Bodø 17.-18.2.2016 

(22.05.2020)

I samarbeid med Rådet for personer med funksjonsnedsettelse arrangerte Nordland eldreråd digital opplæringskonferanse 11.-14. mai. Dette var en erstatning for konferanse i som skulle ha vært arrangert i Bodø 17. og 18. mars, men som ble avlyst på grunn av Korona-smittesituasjon.

Mer om dette her: https://www.nfk.no/politikk/medvirkningsrad-og-ombud/radet-for-personer-med-funksjonsnedsettelse-i-nordland/digital-gjennomforing-opplaringskonferanse-for-kommunale-rad-for-eldre-og-personer-med-funksjonsnedsettelse.1031550.aspx

https://www.nfk.no/aktuelt/digital-eldrekonferanse-ble-suksess.1031724.aspx