Prioriterte tiltak 2020

Klikk for stort bilde

Nordland eldreråd vil i 2020 jobbe for et aldersvennlig samfunn og jobbe ut mot de kommunale eldrerådene. Det vises også til Eldrepolitisk program 2018-2021

Prioriterte områder i 2020

  • Bidra til at eldrereformen Leve hele livet blir satt på dagsorden i egen organisasjon.
  • Bidra til at temaet Vold mot eldre får oppmerksomhet.
  • Bidra til at temaet Selvmord blant eldre får oppmerksomhet og bidra til tiltak rettet mot eldre.
  • Utvikle tettere kontakt med kommunale eldreråd, gjennom konferanse og kontakt med de enkelte råd.

Eldrepolitisk program 2018-2021 https://www.nfk.no/_f/p34/i5d09b0eb-01f9-49fe-935f-2bfa4970dc8f/eldrepolitisk-program-2018-2021-16025-utskrift.pdf