Aktivitet i Rådet for personer med funksjonsnedsettelse i Nordland

Arbeidsplan

RPF lager en arbeidsplan for valgperioden. Dette er en tiltaksplan for egen aktivitet. Aktivitetsplan for 2020 finner du her. (PDF, 460 kB)

Videre er det flere saker som rådet behandler hvert år. Disse er:

Driftstilskudd

Tildeling av driftstilskudd for fylkeslag av funksjonshemmedes organisasjoner.

Døråpneren

Tildeling av Nordland fylkeskommunes tilgjengelighetspris, Døråpneren. Mer informasjon finner du her.

Temadager

Rådet har de siste 3 årene samarbeidet med FFO om å lage i forbindelse med årsmøte i FFO Nordland.

Mer informasjon om temadager 2019 finner du her.

Valg 2019

Lenke til undersøkelse om befaring av valglokaler 2019