Medlemmer i Rådet for personer med funksjonsnedsettelse 2020 -2023

RPF sin sammensetning ble endret i fylkestingssak 142/2019 "Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Nordland. Endring av reglementet."

RPF består nå av 8 medlemmer:
Tre valgt blant fylkestingets representanter
Fem nominert av organisasjonene for mennesker med funksjonsnedsettelse (derinkludert ett ungdomsmedlem)
 

Tidligere har det vært medlemmer fra administrasjon, Fylkesmannen og KS. Dette ble endret

Første varamedlem for organisasjonsmedlemmene og  varamedlem for ungdomsmedlem fastmøtende i rådet. Fylkestingsrepresentantene har personlige varamedlemmer.
 

Leder:

Diana Johnsen

mob: 915 46 949

Det velges nestleder på neste møte i RPF.

Klikk for stort bildeDiana Johnsen Leder Rådet for personer med funksjonsnedsettelse i Nordland ukjent  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medlemmer valgt blant fylkestingsrepresentantene:

 1. Svein Møllersen, Bodø. SP

 2. Hilde Holand har fått fritak fra fylkeskommunale verv. Det blir valgt nytt medlem på fylkesting i februar 2021.

 3. Stian Hiis Bergh, Bodø. H

Personlige vara for medlemmene fra fylkestinget:

 1. Anette Amalie Åbodsvik Bang, Meløy. SP

 2. Synne Høyforsslett Bjørbæk, Bodø. Rødt

 3. Anita Sollie, Rana. H

Medlemmer fra de funksjonshemmedes organisasjoner:

 1. Diana Johnsen, Bodø. FFO Nordland ( Norges Blindeforbundet)

 2. Inger Helene Sydnes, Bodø. FFO Nordland (Forening for Muskelsyke)

 3. Bjørnar Hartvigsen, Vestvågøy. FFO Nordland (Hørselshemmedes Landsforbund)

 4. Barbro Holmstad, Narvik. SAFO Nord (Norges Handikapforbund)

 5. Dagny Sofie Dahl, f 1995. Bodø. Ungdomsmedlem. SAFO Nordland (Norges Handikapforbund)

Nummerert varamedlem for representantene fra de funksjonshemmedes organisasjoner. Først varamedlem møter fast i RPF.

 1. Marte Imingen, Rana. SAFO Nord (Norges Handikapforbund)  Fastmøtende, uten stemmerett

 2. Ruth Pedersen, Narvik. FFO Nordland (Mental Helse)

 3. Kate Adolfsen-Trabelsi, Narvik. FFO Nordland (Hørselshemmedes Landsforbund)

 4. Trond Pedersen, Ballangen. FFO Nordland (Autismeforeningen)

 5. Jonas Holmstad, Narvik. SAFO Nord (Norges Handikapforbund)  Fastmøtende, uten stemmerett