Møteplan med saker og evt digitaladresse for møtene

Møte 9. februar kl 09:00 er digital.

Det er et offentlig møte og interesserte kan følge møtet her!

 

Møteplanen for alle råd og utvalg i Nordland fylkeskommunen finner du her.

Fordi RPF har skiftet navn har vi måttet lage en ny nettside for publisering av møtene.

Møtehistorikken før navneskiftet ligger på Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Nordland.